Hall of Fame

Persistence pays off. Here is a list of the 50 most dedicated Ultimo Fun Run Runners.

Position Runs Runner First Run Last Run Gender
1 318 Rod McGuinness 2012-02-15 2020-10-21 Male
2 313 Warren Sergent 2013-02-13 2020-10-21 Male
3 276 Andrew Clements 2010-10-14 2020-03-25 Male
4 257 Rowan Stenhouse 2012-11-07 2020-08-26 Male
5 232 Richard Song 2010-10-14 2020-03-11 Male
6 220 Joe Lipson 2014-11-05 2020-10-21 Male
7 184 Ryan Osmotherly 2010-11-04 2020-05-27 Male
8 169 Rajeev Kumar 2010-10-14 2020-02-19 Male
9 128 Nathaniel Harding 2016-02-24 2020-10-21 Male
10 126 Adam Synnott 2015-01-14 2020-06-24 Male
11 124 Michael Regan 2010-10-14 2017-04-26 Male
12 115 Max Snow 2014-10-22 2018-04-18 Male
13 112 Daniel Maher 2012-04-11 2017-10-18 Male
14 110 Declan Broderick 2017-10-11 2020-09-09 Male
15 110 Seng Chi Lim 2018-01-17 2020-10-28 Male
16 110 Glenda Sorokin 2011-09-07 2020-10-21 Female
17 107 Steve Kane 2013-02-13 2018-10-17 Male
18 99 Johnny Vuong 2013-07-03 2020-03-04 Male
19 95 James Rickett 2018-08-01 2020-10-14 Male
20 95 Daniel Kirkwood 2016-12-07 2020-03-11 Male
21 88 Peter Longman 2011-09-21 2015-05-27 Male
22 80 Jasmin Islam 2011-08-24 2015-05-20 Female
23 74 Mick Garland 2012-01-18 2018-05-09 Male
24 73 Peter Truong 2014-07-23 2018-08-08 Male
25 66 Tejas Mahajan 2015-03-25 2018-04-18 Male
26 62 Aaron Fishlock 2019-05-08 2020-10-28 Male
27 56 Urs Kemmann 2012-11-14 2017-10-25 Male
28 56 Tom Somerville 2014-05-07 2017-05-10 Male
29 51 Cameron Allan 2018-01-10 2020-02-19 Male
30 50 Neil Anderson 2010-10-14 2012-11-21 Male
31 48 Amit Singh 2019-06-26 2020-10-28 Male
32 48 Edward Wong 2014-12-10 2018-07-04 Male
33 46 Joao Lisboa 2016-11-23 2018-08-08 Male
34 43 Jeremy Sik 2014-04-09 2015-07-22 Male
35 40 Marc Decerle 2012-12-05 2014-11-12 Male
36 40 Blake Ross 2018-11-21 2019-12-04 Male
37 39 Matt Scully 2012-01-25 2014-02-19 Male
38 39 Steve Beck 2012-05-23 2015-06-24 Male
39 38 Rob Clark 2017-01-25 2019-10-23 Male
40 37 Raymond Ho 2013-04-24 2015-10-14 Male
41 37 Christine Lee 2012-11-21 2017-05-24 Female
42 36 Andrew Chau 2013-03-13 2014-05-28 Male
43 35 Caly Yang 2018-08-01 2019-07-31 Male
44 35 Anton Vildyaev 2019-09-25 2020-09-30 Male
45 33 Omar Hussain 2012-09-26 2014-11-12 Male
46 32 Pierre Daudibon 2016-11-16 2018-01-24 Male
47 32 Radek Valenta 2018-08-22 2020-02-12 Male
48 31 Scott Morris 2012-02-29 2014-12-10 Male
49 31 Pawel Zwierzynski 2013-03-20 2014-11-05 Male
50 26 Dane Eldridge 2013-03-20 2016-02-17 Male